Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Download: Artikel, De rol van ASL en BiSL.

Posted by IV experts

De frameworks BiSL en ASL geven een goede beschrijving van respectievelijk functioneel beheer – inclusief informatiemanagement– en applicatiebeheer. Beide modellen gaan echter vooral over de samenwerking bínnen deze domeinen. Als onderneming wil je nu juist dat functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer optimaal met elkáár samenwerken...

Een artikel van Bart Stofberg en Daan Mens uit IT Service Magazine van september 2007.

Even ophalen: hoe zat het ook alweer met die beheerdomeinen van Professor Looijen? Looijen (1992) deelde het ICT-beheerdomein in in drie sferen: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Functioneel beheer (FB) is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor een optimale informatiefunctie en ICT-dienstverlening. Applicatiebeheer (AB) is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van applicaties. En technisch beheer (TB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de (technische) infrastructuur. Deze vormen van beheer kunnen zich binnen een organisatie op diverse plaatsen afspelen, maar ze zijn pas succesvol als ze een bijdrage leveren aan het gezamenlijk te bereiken resultaat: een situatie waarin informatievoorziening en IT optimaal bijdragen aan het succes van de onderneming.