Zoeken?

  Inleiding

  Bij het gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, IV experts B.V., dé specialist in functioneel beheer en informatiemanagement, informatie van jou en over jou verzamelen. In deze privacyverklaring geven wij aan welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij daarmee omgaan. Jouw privacy is immers belangrijk voor ons. Mocht je daarover vragen hebben, dan kan je gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

  Toepasselijkheid

  Onze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van IV experts welke je aantreft onder onze websites.

   

  Je dient je ervan bewust te zijn dat IV experts niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website beschikbaar zijn. Door gebruik te maken van deze website geef je aan de privacyverklaring te accepteren.

   

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door IV experts, tevens statutair eigenaar. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is IV experts.

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Hiermee kunnen we onze website personaliseren en op jouw gebruik afstemmen. Zo wordt het voor jou eenvoudiger om op onze website te navigeren.

   

  Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Hierbij maken we onderscheid tussen verschillende cookies: noodzakelijk,  statistieken, marketing en voorkeuren. Wil je de cookies voor onze website beheren? Of ben je benieuwd naar wat deze cookies precies doen? Klik dan op onderstaande knop.

   

  Beveiliging van jouw gegevens

  IV experts spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van IV experts die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

  Gebruik van persoonsgegevens

  Bij het gebruik van onze abonnementen (o.a. whitepapers en blogs), diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op onze website wilt gebruiken. Zo verwerken wij jouw cv, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons solliciteert en geven we pas jouw gegevens door aan potentiële werk- en opdrachtgevers na jouw uitdrukkelijke toestemming.

  Persoonsgegevens

  Bij inschrijving van trainingen, opleidingen en/of evenementen, invullen van testen (o.a. DISC-Test), brochure downloads en Meer weten-formulieren bij onze diensten en de downloads uit onze kennisbank:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • (Huidige) functie
  • (Mobiele) telefoonnummer
  • E-mailadres

  Bij gerichte of open sollicitaties:

  • Roepnaam
  • Voorletters
  • Tussenvoegsel(s)
  • Achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • (Mobiele) telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres, postcode, woonplaats en land
  • CV
  • Opleidingsniveau (indien van toepassing)
  • Behaalde certificaten (indien van toepassing)

  Verantwoordelijkheden

  De beheerder van de website is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van haar functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te nemen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen o.a. virussen. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

   

  De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring

  Jouw rechten als betrokkene

  Op grond van artikel 15 lid 1 uit de AVG heb je het recht op inzage van de verwerkte gegevens, ook heb je recht op rectificatie van gegevens (artikel 16 uit de AVG) en op gegevenswissing op grond van artikel 17 lid 1 uit de AVG. Ook kan je bezwaar maken tegen een gegevensverwerking.

   

  Ieder verzoek daartoe dient te worden gericht aan privacy@iv-experts.com of je kan per post jouw verzoek indienen. Binnen 1 maand na ontvangst van het ingediende verzoek, krijgt je antwoord op jouw verzoek en zullen wij aangeven wat wij vervolgens met jouw persoonsgegevens doen. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen direct na ontvangst van jouw verzoek en zulks binnen een termijn van 1 maand.

  Bewaartermijnen

  De door IV experts verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Wij respecteren hierbij de rechten van betrokkenen en verwerken persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het oorspronkelijk doel (doelbinding).

  Social media

  Onze website gebruikt social plug-ins van de sociale netwerken LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter en Youtube. De plug-ins bevinden zich in onze footer en zijn gedeactiveerd in de uitgangsstatus doordat zij geen persoonsgegevens verwerken. Als je op de betreffende knop klikt, kom je op de pagina uit van IV experts. In dat geval wordt er geen cookie op je computer geplaatst. Als je niet op de knop klikt of niet bent ingelogd bij de social media-aanbieder, wordt er eveneens geen cookie op je computer geplaatst.

  Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

  Wijzigingen privacyverklaring

  IV experts kan de privacy verklaring aanpassen. De meest actuele versie ervan is altijd via de website van IV experts te raadplegen. Laatste aanpassing: 10 oktober 2022.

  Contact

  Met deze privacyverklaring willen wij je duidelijkheid geven over de manier waarop wij met cookies en jouw persoonsgegevens omgaan. Heb je vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens), dan kan je die stellen per e-mail via privacy@iv-experts.com.

   

  Wil je liever per post contact opnemen? Zie dan onze adresgegevens in de footer onderaan de pagina.