Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Impact van IT Outsourcing op Business & IT Alignment (Engels)

Posted by IV experts

Dit proefschrift is het eindresultaat van meer dan vier jaar onderzoek en meer dan vijftien jaar ervaring op het gebied van Business & IT alignment en de impact van informatietechnologie. Het IT1 proefschrift test de hypothese ‘IT outsourcing heeft een negatieve impact op Business & IT alignment’. Naast het testen van deze hypothese, levert dit proefschrift ook antwoorden op grote vragen binnen het vakgebied. Dat gebeurt aan de hand van de volgende deelvragen:

  1. Verandert de Business & IT alignment afhankelijk van de hoeveelheid IT outsourcing?
  2. Op welke aspecten/gebieden van interesse verschilt de IT alignment.
  3. Heeft IT outsourcing invloed op het level van alignment maturity?
  4. Wat zijn de vastgestelde karakteristieken voor alignment in IT outsourcing situaties?

Een academisch proefschrift van Barry Derksen uit 2013 (Vrije Universiteit Amsterdam, 476 pagina's 23