Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Het belang van informatiemanagement

Posted by IV experts

De budgetten van zorginstellingen staan onder druk. Tegelijkertijd blijven de Ict-kosten stijgen, terwijl de opbrengsten ervan moeilijk meetbaar zijn maar gevoelsmatig tegenvallen. Vaak overheerst het gevoel dat de Ict-afdeling continu achter de feiten aan loopt, overvraagd wordt en de verwachtingen niet kan waarmaken. Wat kan een bestuurder doen om de effectiviteit van zijn Ict te vergroten en die beter te laten aansluiten op zijn business? De informatiemanager kan een sleutelrol spelen.

Dit is een artikel van Bart Groothuis en Eric Polman uit ZM Magazine uit 2011.

ls het gaat om de strategische inzet van informatietechnologie kijken veel zorgbestuurders in eerste instantie naar hun Ict-manager. Maar die is in veel instellingen vooral de baas van de infrastructuur. Hij zorgt dat de Ict- voorzieningen (werkplekken, datacommunicatie, opslag, servers) het doen en de kosten beperkt blijven. De Ictmanager is hoofd van een facilitaire dienst die vooral reactief is, beheersmatig en (veelal in beperkte mate) dienstverlenend. U vraagt en wij draaien en, geduld is een schone zaak. Het is niet de taak van zo’n Ict-manager om strategisch met de Raad van Bestuur mee te denken, nieuwe functionaliteit (applicaties) aan te schaffen of te zorgen dat de business het systeem maximaal benut.