Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Functioneel beheer bij pakketten (deel 1)

Posted by IV experts

Vrijwijl alle organisaties maken in meerdere of mindere mate gebruik van standaard software(pakketten) ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Veel middelgrote en kleinere bedrijven maken zelfs uitsluitend gebruik van standaardpakketten van (externe) leveranciers. In de praktijk is het gebruik hiervan niet altijd zonder problemen. Vooral het functioneel beheer krijgt in deze situaties weinig of onvoldoende aandacht.

In dit artikel wordt het nut aangegeven van gestructureerd beheer van de informatievoorziening bij kleinere (en soms ook grotere) organisaties waar men vrijwel uitsluitend gebruik maakt van standaard softwarepakketten voor de ondersteuning van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Hierbij zal worden ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het model voor functioneel beheer.