Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Functioneel beheer bij pakketten (deel 1)

Posted by IV experts

Vrijwijl alle organisaties maken in meerdere of mindere mate gebruik van standaard software(pakketten) ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Veel middelgrote en kleinere bedrijven maken zelfs uitsluitend gebruik van standaardpakketten van (externe) leveranciers. In de praktijk is het gebruik hiervan niet altijd zonder problemen. Vooral het functioneel beheer krijgt in deze situaties weinig of onvoldoende aandacht.

In dit artikel wordt het nut aangegeven van gestructureerd beheer van de informatievoorziening bij kleinere (en soms ook grotere) organisaties waar men vrijwel uitsluitend gebruik maakt van standaard softwarepakketten voor de ondersteuning van de primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Hierbij zal worden ingegaan op de toepassingsmogelijkheden van het model voor functioneel beheer.

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.