Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

De uitdagingen voor functioneel beheer en informatiemanagement

Posted by IV experts

De afgelopen jaren is de vraagorganisatie ontdekt, is functioneel beheer als aparte discipline ontdekt, is de noodzaak tot professionalisering van het functioneel beheer onderkent en is BiSL een bekende standaard geworden. Diverse organisaties zijn inmiddels gestart met de inrichting van functioneel beheer. Als gevolg van die ervaringen zijn er ook vragen gerezen.Wat is de impact van de vraagorganisatie op processen en procesinrichting? Wat zijn leerpunten en leertrajecten en is er een volgordelijkheid in? Zijn we klaar als de vraagorganisatie ingericht is? Yvette Backer en Remko van der Pols gaan dieper op deze vragen in.

Een artikel van Yvette Backer en Remko van der Pols uit 2008.

Zoals de titel van het artikel al suggereert, is alleen de inrichting van de vraagorganisatie niet voldoende. Het is ook niet de eindstap. Ervaring bij ‘early-adaptors’ leert dat er een hele reeks aan leerpunten is en dat deze reeks nog niet ten einde is. Tot nu toe is er eigenlijk altijd vanuit het aanbod gestuurd.We zien regelmatig dat, omdat men dat nu eenmaal gewend is, men de vraagorganisatie ook aanbodgericht stuurt. Op dit moment is de aandacht van organisaties vooral gericht op de inrichting van het functioneel beheer of de vraagorganisatie en niet op het vraaggericht denken en het vraaggericht doen. Het is zeker goed om aandacht te geven aan de inrichting, om verantwoordelijkheden en taken expliciet te beleggen en te zorgen voor duidelijke lijnen en heldere afspraken. Maar alleen de organisatie inrichten, impliceert nog niet dat men ook vraaggericht gaat denken en vraaggericht gaat doen. Na de inrichting zal de aandacht dus daarop gericht moeten worden, om zo daadwerkelijk klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst.