Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

BiSL is geen echt procesmodel, geen rolmodel, maar wel een goed hulpmiddel

Posted by IV experts

Tags: Overig

Download hier het artikel van Machteld Meijer over de rol van BiSL.

"In IT Beheer Magazine nummer 4 van vorig jaar is door Bart Stofberg een polemiek gestart met als titel ‘BiSL is geen procesmodel (en ASL ook niet)’. Hierop is vervolgens gereageerd door Remko van der Pols (één van de ontwerpers van BiSL) van de ASL BiSL Foundation, en daarna weer door Bart Stofberg – met als conclusie dat BiSL een rolmodel voor Functioneel beheer is of dat op z’n minst zou moeten zijn. Omdat ik denk dat de FB-wereld niet gebaat is bij polarisatie en beide heren in mijn ogen soms gelijk én ongelijk hebben wil ik mijn zienswijze toevoegen. Hierbij wordt met het oog op de beschikbare ruimte en om herhaling te voorkomen, niet ingegaan op alle discussiepunten die in de vorige artikelen zijn neergelegd."