Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Beheersing datagroei vergt aandacht informatiemanagement

Posted by IV experts

Volgens onderzoekbureaus Gardner en IDC is in 2012 de hoeveelheid data in een gemiddelde organisatie met ongeveer vijftig procent toegenomen. Al die data moeten ergens worden opgeslagen. Met een prijs van 1 euro per gigabyte is uitbreiding van de opslagcapaciteit niet echt een probleem. En technisch gezien is dit waarschijnlijk nog best lang vol te houden, aldus de Wet van Moore, die stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke 2 jaar verdubbelt. Functioneel zal er echter weldra een onwerkbare situatie ontstaan. Tegen de tijd echter, dat een organisatie ontdekt dat ze haar grenzen op dit gebied heeft bereikt, is het voor het informatiemanagement te laat om de datastromen nog in goede banen te kunnen leiden.

Een artikel van Wiebe Zijlstra van ZBC uit februari 2013.

Navraag in Nederland brengt aan het licht dat het getal van vijftig procent wel ongeveer klopt, al zijn er wel verschillen per branche. Over vier jaar zullen de data van uw organisatie zich dus bijna hebben vertienvoudigd. Nu is dit nog het probleem van de ICT-manager, die lachend storage bij koopt. Maar als dit probleem niet functioneel opgepakt wordt, is de gebruiker straks de dupe. Denk bijvoorbeeld een aan een eenmalige query op de database. Denk eens aan het terugvinden van een plaatje of een document, dat u nodig hebt. Leveranciers van slimme storage oplossingen bestoken nu uw ICT-manager. Maar daar ligt dus niet het probleem. Het probleem is het hanteren van al die data door de business. Het probleem ligt dus bij informatiemanagement en/of functioneel beheer.