A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

De aanleiding van het afstudeeronderzoek is een bedrijf dat anoniem wenst te blijven. Dit bedrijf is een aantal jaar geleden verzelfstandigd uit de organisatie waarvan zij de ict-afdeling was. De organisatie waaruit is verzelfstandigd besloot twee jaar voordat de ict-organisatie privatiseerde een aantal taken af te stoten (o.a. catering, schoonmaak). De ict-afdeling zou men in eerste instantie intern houden. Na een periode van vier jaar zou dan opnieuw over outsourcing van de ict-afdeling worden besloten. Een groep mensen binnen deze ict-afdeling besloot niet op deze beslissing te wachten en stelde aan de directie van de organisatie waaruit werd verzelfstandigd voor de ict-afdeling te verzelfstandigen. Dit is uiteindelijk gebeurd, waaruit de zelfstandige onderneming is ontstaan. De onderzoeker vroeg zich af hoe de ontwikkeling van sturing en organisatie van deze ict-organisatie sinds verzelfstandiging is verlopen en of dat deze ontwikkeling vergelijkbaar is met de
ontwikkeling van andere verzelfstandigde ict-organisaties.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen hoe de ontwikkeling van sturing en organisatie bij Nederlandse verzelfstandigde ict-organisaties kan worden bepaald en te beschrijven hoe deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de loop der tijd. Hieruit kunnen wellicht aandachtspunten worden afgeleid die belangrijk zijn voor verzelfstandigde ict-organisaties in de groei naar een professionelere ict-organisatie. Daarnaast maakt het model het mogelijk om verzelfstandigde ict-organisaties onderling te vergelijken in hun ontwikkeling van sturing en organisatie. Daarvoor is de volgende probleemstelling opgesteld: “Gegeven het apart zetten van een ict-organisatie uit de organisatie waaraan zij levert met het doel een zelfstandige ict-organisatie op te richten: hoe ontwikkelt de sturing en organisatie van de verzelfstandigde ict-organisatie zich?”

Luister nu naar onze podcast: Het IV-café

Experts uit het vakgebied praten elke aflevering over actuele ontwikkelingen, uitdagingen die zij tegenkomen en hoe ze daarmee omgaan.  

Naar de podcast

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.