A profile picture of IV experts

Blogs van IV experts

Jouw partner voor alles rondom de Informatievoorziening

Ben je op zoek naar blogs over een specifiek onderwerp? Kies jouw tag.

Sjabloon SLA template functioneel beheer en informatiemanagement

Download: Sjabloon voor SLA, DAP en PDC

Wat doen we eigenlijk als functioneel beheer? Welke diensten leveren we? En wat mag men van ons verwachten qua dienstenniveau? Een worsteling voor...

Meer lezen

Informatieprofessional 3.0

Een column van Rik Maes over de Informatieprofessional 3.0.

Meer lezen
Artikel functioneel beheer en informatiemanagement

Artikel: Afbakening taken functioneel beheer baseren op behoefte

De functioneel beheerder heeft als belangrijkste taken: de gebruikers van applicaties ondersteunen bij het specificeren van hun behoefte en het...

Meer lezen

Leidraad rolbeschrijving keyuser

Een keyuser is de vertegenwoordiger van de gebruikersorganisatie in de proces- en beheerorganisatie. Om te komen tot een procesondersteunende...

Meer lezen

Introductie BiSL

De ASL/BiSL Foundation heeft een PDF samengesteld ter introductie van BiSL.

Meer lezen
whitepaper functioneel beheer en informatiemanagement

Whitepaper: Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer

Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk...

Meer lezen

Download: Activiteiten functioneel beheer volgens ASL/BiSL Foundation

Deze PDF bevat de activiteiten van een functioneel beheerder opgesteld door de ASL/BiSL Foundation.

Meer lezen

Download: Activiteitencirkel Functioneel Beheer

Deze PDF bevat de activiteitencirkel met alle activiteiten, hulpmiddelen en processen van het operationeel Functioneel Beheer. Deze kan van pas komen...

Meer lezen

Arikel: Valkuilen functioneel beheer volgens BiSL

Een zeer interessant artikel op ZBC.NU over de valkuilen van functioneel beheer volgens BiSL.

Meer lezen

Download: Wat doet een informatiemanager?

Wat doet een informatiemanager eigenlijk? Een informatiemanager is een functionaris die verantwoordelijk is voor...

Meer lezen

De toegevoegde waarde van functioneel beheer voor een organisatie.

Ons wordt vaak gevraagd wat de voordelen zijn van een functioneel beheerder in een organisatie.

Meer lezen

Overzicht activiteiten en taken functioneel beheer en stakeholders

Vaak krijgen we de vraag welke activiteiten, werkzaamheden en taken nu horen bij een functioneel beheerder en hoe deze rol zich verhoudt tot de...

Meer lezen