A profile picture of Martijn Buurman

Geschreven door

Gepubliceerd op

Dagelijks zie ik tientallen tot soms honderen vacatures voorbij komen. Vaak met de meest exotische functienamen en beschrijvingen. Men moet per slot van rekening de interesse van de juiste kandidaat wekken. Tot zover niets aan de hand… Waar wel mijn haren overeind van gaan staan is de functietitel 'functioneel applicatiebeheerder'. Ik durf zelfs te zeggen dat deze functie niet mág bestaan. Ik zal het proberen uit te leggen.

Te beginnen met de definities van de zo slordig aan elkaar geplakte vakgebieden. Wat zijn de definities van applicatiebeheer en Functioneel Beheer? Citaat uit het boek “Functioneel Beheer” van Kees Ruigrok en Ernst Bosschers:

Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor het tegen de overeengekomen kosten en kwaliteit in stand houden en onderhouden van de bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen tijdens de gehele levenscyclus van de informatiesystemen.

 

Uit datzelfde boek de definitie van Functioneel Beheer:

Functioneel Beheer is verantwoordelijk voor het tegen aanvaardbare kosten en kwaliteit in stand houden van de gewenste informatievoorziening ten behoeve van de gebruikersorganisatie tijdens de gehele levenscyclus van informatiesystemen.

Wat opvalt: bij Applicatiebeheer gaat het om applicaties en gegevensverzamelingen, bij Functioneel Beheer reppen de schrijvers over informatievoorziening en informatiesystemen. Een duidelijk onderscheid. Een Applicatiebeheerder houdt zich dus niet bezig met de inhoud van de gegevensverzamelingen. Feitelijk zou het hem worst moeten zijn wat er in de gegevensverzamelingen zit, zolang ze maar beschikbaar zijn voor de business. Een Functioneel Beheerder daarentegen heeft als doel middels bepaalde functionaliteiten de juiste informatie aan te bieden aan de business. Een wezenlijk verschil! Het zijn in mijn ogen zelfs twee doelstellingen die niet op één plek of bij één persoon neergelegd kunnen en mogen worden. Denk ik te zwart-wit? Mag uw bakker dan ook bepalen wat u op uw brood smeert? Mag de energieleverancier bepalen hoe hoog uw kamertemperatuur mag zijn?

 

Het lijkt misschien triviaal maar er zit veel meer achter. Het zou zelfs kunnen leiden tot ethische kwesties. Kan een “Functioneel Applicatiebeheerder” een goede en weloverwogen keuze maken over hoe een applicatie het beste kan worden ingericht? Welke “broodheer” dient hij dan te volgen? De beheerorganisatie of de gebruikersorganisatie? Waar ligt de scheiding van de verantwoordelijkheid? In het bank- en verzekeringswezen heeft onder invloed van verschillende schandalen de scheiding van verantwoordelijkheden veel aandacht gekregen. Dit  zal ongetwijfeld ook zijn beslag gaan krijgen in de ICT-wereld. Het gaat per slot van rekening over steeds grotere belangen en hogere bedragen. Ik wil hierbij dan ook voorstellen om daar alvast een voorschot op te nemen en de term “Functioneel Applicatiebeheer” definitief af te schaffen. Laten we ons beperken tot de Applicatiebeheerder en de Functioneel Beheerder.

 

Ten slotte een oproep aan alle “Functioneel Applicatiebeheerders” onder ons. Let goed op voor welke zaken je in jouw functie verantwoordelijk bent. Het kan zomaar zijn dat je wordt afgerekend op een slechte informatievoorziening terwijl de applicaties prima te beheren zijn, of andersom…

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.