A profile picture of Martijn Buurman

Geschreven door

Gepubliceerd op

Als je praat over de rollen binnen Strategisch Informatiemanagement, dan wordt er al snel aan functies gedacht. Maar met de rol ‘veranderaar’ kun je in de praktijk niet veel; het is niet concreet genoeg om bijvoorbeeld een salarisvraag aan te hangen. Toch zijn de vier rollen binnen alle vakgebieden van de organisatie te plotten. Dit komt doordat ze draaien om profielen van mensen en hun softskills. Martijn Buurman, CIO en oprichter van IV-experts.com, geeft een toelichting op de rollen die Strategisch Informatiemanagement kent: strateeg, adviseur, veranderaar en verbinder.

vier-rollen-binnen-Strategisch-InformatiemanagementRol 1: strateeg

Een van de rollen binnen Strategisch Informatiemanagement is die van de strateeg. Hij richt zich op de klantwaarde van de organisatie. Zijn blik is vooral naar buiten gericht. Hij denkt met de business mee over de horizon van de organisatie. Het gebruik van een zekere informatievoorziening betekent namelijk iets in het licht van de organisatiestrategie. Als de informatievoorziening niet schaalbaar, wendbaar, betrouwbaar en innovatief is dan is dat gestelde punt op de horizon mogelijk onbereikbaar. Vragen die de strateeg stelt in de boardroom:

 • Waar willen we als organisatie naartoe?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we met de informatievoorziening gezamenlijk de ambitie van de organisatie waarmaken?
 • Hoe zorgen we dat de informatievoorziening ons effectief ondersteunt in dit proces?
 • Hoeveel betalen we voor de informatievoorziening en is dat rendabel?
 • Hoe kunnen we de ontwikkelingen borgen vanuit de organisatie?

De trajecten waarin de strateeg de kar trekt, duren één tot drie jaar. Het gaat dan met name om het informatievoorzieningsbeleid, bewaking hiervan en toetsing van gemaakte keuzes. Hij heeft vooral te maken met de directie, het MT en degenen die de strategie voor de organisatie uitzetten.


Rol 2: adviseur

De adviseur richt zijn blik primair naar binnen om business value te creëren. Hij is een kei in het raadplegen van het WIS. Uit dit ‘Wandelgangen Informatie Systeem’, in gangen, bij de koffieautomaat en in de rokersruimte, valt veel informatie te halen. Informatie die cruciaal is om Strategisch Informatiemanagement vorm te geven. De adviseur kan goed in de organisatie bewegen en de juiste triggers herkennen. Je vindt de adviseur vooral in de buurt van de boardroom om redenen die kunnen leiden tot aanpassing of verrijking van een informatievoorziening op tijd te identificeren, beschrijven en samen met de business te regisseren. Als je kritisch kijkt naar zo’n proceswijziging dan is er misschien al een systeem aanwezig of kan een tweede proceswijziging de eerste wijziging laten landen. De adviseur is:

 • Proactief;
 • Goed in dingen signaleren;
 • Actief in het betrekken van de business;
 • Doortastend in verklaren waarom initiatieven niet worden uitgevoerd.


Rol 3: veranderaar

Een van de andere rollen binnen Strategisch Informatiemanagement is die van veranderaar. Hij zet zich in om een gezamenlijk belang te creëren. Verandering gaat gepaard met een curve waarin emotie een prominente plek inneemt. Het gaat van angst naar blijheid, via onzekerheid en bedreiging naar iemand de schuld willen geven. Uiteindelijk groeien medewerkers naar acceptatie en vertrouwen. De verandermanager moet dat proces in relatie tot Informatiemanagement borgen. De veranderaar:

 • Is een mensenmens die niet directief is;
 • Luistert, toont begrip en stelt de juiste vragen;
 • Heeft echt verstand van de informatievoorziening en Informatiemanagement;
 • Is iemand met twee oren en een mond en gebruikt ze naar die verhouding;
 • Begeleidt het veranderproces.


Rol 4: verbinder

De informatievoorziening kent veel stakeholders. Iedereen die in de organisatie werkt heeft er immers mee te maken. Bij verandering willen mensen zich gehoord voelen; dat is de enige manier om weerstand te voorkomen. Op het moment dat een gebruikersgroep in de operationele laag zich gepasseerd voelt over ontwikkelingen in de informatievoorziening, accepteren ze veranderingen doorgaans niet. Voor hen voelt het alsof het opgelegd wordt, alsof ze het nieuwe systeem over de schutting gegooid krijgen. De verbinder:

 • Brengt de stakeholders van alle verschillende lagen samen;
 • Zet zich in om draagvlak te creëren;
 • Start een roadshow om stakeholders te informeren;
 • Roept stakeholders op om mee te denken en input te leveren;
 • Is continu bezig om mensen te verbinden vanuit het gezamenlijk belang.

Samenhang van rollen binnen Strategisch Informatiemanagement

Deze rollen binnen Strategisch Informatiemanagement hebben elkaar nodig om samen de informatievoorziening op orde te krijgen. Zo moet de veranderaar in zijn route naar het gezamenlijk belang worden gesteund door de strateeg en verbinder. De strateeg en adviseur zijn vooral actief aan de voorkant, waarbij de strateeg de weg wijst aan de adviseur. Hij duidt waar de organisatie over een jaar staat zodat de adviseur daar in blokjes invulling aan kan geven. Bij een strateeg gaat het vooral over het bij elkaar kunnen brengen van vakinhoudelijke kennis en de bedrijfsstrategie. De training van Gladwell Academy gaat in op deze bedrijfskundige elementen gecombineerd met Informatiemanagement. Zo kan er vanuit de rollen binnen Strategisch Informatiemanagement effectief een passende informatiestrategie opgezet en geïmplementeerd worden.


Meer weten?

Wij bieden in samenwerking met Gladwell Academy een Strategisch Informatiemanagement opleiding aan.
Bekijk de opleiding

Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.