A profile picture of Arjen Rijkeboer

Geschreven door

Gepubliceerd op

Informatiemanagement bestaat voor mij uit 5 elementen, waarbij vanuit beleid richting wordt geven aan; mensen, data, informatie, technologie en processen. 

De Vijf elementen van Informatiemanagement

Er is hierover nog geen definitieve consensus in het werkveld, voor nu kies ik voor deze 5 deling). Op dit moment staat van die 5, voor mij de mens centraal bovenaan. Automatisering is immers de ondersteuning van de mens in de verwerking van informatie binnen een in toenemende mate geautomatiseerde en daarmee gecompliceerde wereld. Op termijn voorzie ik persoonlijk een afname van de menselijke factor in de dagelijkse processen als gevolg van de opkomst van blockchain inrichting en de evolutie van kunstmatige intelligentie. Hier ga ik in dit stuk niet dieper op in.  

 

In essentie is automatisering; informatieoverdracht. Binnen een organisatie zijn verschillende deelgebieden (Sales, Marketing, Facturatie, HR etc.) te onderscheiden op basis van specialismen. Elk van deze gebieden hebben hun eigen informatiebehoefte en informatieverwerking. Verwerking en opslag moet daarom voor elk systeem specifiek worden gedefinieerd. De verschillen tussen afdelingen en bedrijfsinformatie moet zorgvuldig in beeld worden gebracht en waar mogelijk geminimaliseerd (data bij de bron, als onderdeel van het ecosysteem). Gebieden waar mogelijk een conflict bestaat tussen interne en externe informatiesystemen moeten zorgvuldig worden omschreven. En dit allemaal ondersteund door mechanismen welke de informatie-autonomie van eenheden, divisies of afdelingen bewaken. Een informatiemanager functioneert in dit geheel als opdrachtgever voor de ICT-leverancier en vertegenwoordigt de gebruikersorganisatie als afnemer van de informatievoorziening.  

 

Informatiemanagement voorziet in de noodzaak om de informatiestromen te beheersen, waarderen, minimaliseren en te meten, en de systemen die deze verwerken te controleren. De weg vooruit voor informatiemanagement is het aanjagen en onderzoeken van technieken en tools op het gebied van het vastleggen van informatie. Hiermee kan het algemeen management het gebruik en de ontwikkeling van informatie als (deel van) het te leveren dienst of product en daarmee het resultaat, sturen.

 

De rol van de informatiemanager

 

De rol van informatiemanager in dit geheel is daarmee complex en van vitaal belang. Hij of zij moet immers niet alleen beschikken over de kennis van de systemen in gebruik, hun plek in de processen en de processen als geheel en daarmee het vermogen om tot procesoptimalisaties te kunnen komen. Het overzien en samenbrengen van de verschillende belangen en daarmee verminderen van mogelijke conflicten en of productieverlies, is van even groot belang.

IV experts beschikt over diverse informatiemanagers welke jouw organisatie in elke ontwikkelfase verder kunnen helpen, op zowel inhoud/ adviserend als uitvoerend niveau. 

 

Wil je eens met Arjen van gedachten wisselen of ervaringen delen met vakgenoten? Schrijf je dan nu direct (gratis) in voor de online  IV community!

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.