A profile picture of Martijn Buurman

Geschreven door

Gepubliceerd op

Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden. Hierbij dient een werkbare situatie gecreëerd te worden zonder uit te wijden in details.

Aspecten van het beheerplan

In het beheerplan komen ook aspecten aan de orde die niet tot de verantwoordelijkheden van ICT of applicatiebeheer behoren. De genoemde aspecten vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de Applicatie-eigenaar. ICT en applicatiebeheer zijn echter verantwoordelijk voor een ongestoor­de gegevensverwerking en zullen dan ook moeten vast stellen of aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan. Knelpunten dienen aan het management te worden gemeld. In dit plan worden de onderdelen onderkend die per Informatiesysteem in beeld dienen te worden gebracht. Voorbeeld van hoe een beheerplan kan worden opgebouwd vindt je in de download.

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL