A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

In de hedendaagse netwerkmaatschappij werken organisaties steeds vaker samen in ketens. Het onderwijsdomein vormt hierop geen uitzondering. Net als dat er binnen organisaties sprake is van een informatievoorziening, is er ook binnen ketens van organisaties sprake van een informatievoorziening (standaarden, voorzieningen, het concreet uitwisselen van informatie). Elke ketenpartner draagt hier vanuit eigen belangen en inzichten aan bij. Echter, om die keteninformatievoorziening zo soepel en optimaal mogelijk te laten lopen is adequaat keteninformatiemanagement onontbeerlijk.


Bij de inrichting van keteninformatiemanagement (KIM) komen verschillende vragen naar boven: wat moet is er voor nodig? Wie van de ketenpartners doet wat? Wat gebeurt centraal, wat bij individuele ketenpartners? Wat is überhaupt de gedeelde visie op de keteninformatievoorziening? Deze, op het oog, logische vragen blijken moeilijk te beantwoorden zonder een duidelijk beeld van de KIM-onderdelen die moeten worden uitgewerkt. Op basis van een eerder op hoofdlijnen geformuleerd model voor het Informatiemanagement van Groen Kennisnet wordt binnen het theoretisch kader van hoofdstuk 5 een theoretisch model voor Keten Informatiemanagement uitgewerkt. Per organisatielaag (strategisch, tactisch, operationeel) geeft dit model een overzicht van de belangrijkste producten en ketenoverlegstructuren. Ook is er aandacht voor het bestuurlijk perspectief op het keteninformatiemanagement en de financiering.

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.