A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

In de hedendaagse netwerkmaatschappij werken organisaties steeds vaker samen in ketens. Het onderwijsdomein vormt hierop geen uitzondering. Net als dat er binnen organisaties sprake is van een informatievoorziening, is er ook binnen ketens van organisaties sprake van een informatievoorziening (standaarden, voorzieningen, het concreet uitwisselen van informatie). Elke ketenpartner draagt hier vanuit eigen belangen en inzichten aan bij. Echter, om die keteninformatievoorziening zo soepel en optimaal mogelijk te laten lopen is adequaat keteninformatiemanagement onontbeerlijk.


Bij de inrichting van keteninformatiemanagement (KIM) komen verschillende vragen naar boven: wat moet is er voor nodig? Wie van de ketenpartners doet wat? Wat gebeurt centraal, wat bij individuele ketenpartners? Wat is überhaupt de gedeelde visie op de keteninformatievoorziening? Deze, op het oog, logische vragen blijken moeilijk te beantwoorden zonder een duidelijk beeld van de KIM-onderdelen die moeten worden uitgewerkt. Op basis van een eerder op hoofdlijnen geformuleerd model voor het Informatiemanagement van Groen Kennisnet wordt binnen het theoretisch kader van hoofdstuk 5 een theoretisch model voor Keten Informatiemanagement uitgewerkt. Per organisatielaag (strategisch, tactisch, operationeel) geeft dit model een overzicht van de belangrijkste producten en ketenoverlegstructuren. Ook is er aandacht voor het bestuurlijk perspectief op het keteninformatiemanagement en de financiering.

Wil je naar aanleiding van deze blog jouw visie delen?

Dat kan op de IV community! Meer dan 1000 IV professionals zijn hier dagelijks met elkaar in gesprek over het vak!

Aanmelden bij de IV community

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.