Ben je op zoek naar blogs over een specifiek onderwerp? Kies jouw tag.

Boek Hoe? Zo! Informatiemanagement

Hoe? Zo! Informatiemanagement

Deze uitgave van Hoe? Zo! wil de lezer een inzicht geven in de veelkleurige opgave en de rol van het informatiemanagement. Het is in eerste instantie...

Meer lezen
Informatiemanagement stimuleert innovatie

Informatiemanagement stimuleert innovatie

Een column van Bart Stofberg over de belangrijke rol van informatiemanagement bij innovatie.

Meer lezen
artikel Inbedden van DevOps in de organisatie

Inbedden van DevOps in de organisatie: DevOps ondersteunt waardeketen en IT-demand-supply relatie

Het gebruik van DevOps voegt als hulpmiddel waarde toe aan organisaties. DevOps-inzichten helpen de kloof tussen development en operations te...

Meer lezen
Artikel Naar een SLA op eindgebruikersniveau: Real user monitoring

Naar een SLA op eindgebruikersniveau: Real user monitoring

Het begrip SLA is al jaren ingeburgerd bij zowel klant als leverancier. Toch is dit concept – het maken van afspraken over de ICT-dienstverlening en...

Meer lezen
artikel Functioneel beheer en inkoop vaak bottlenecks in de ICT-leveringsketens

Functioneel beheer en inkoop vaak bottlenecks in de ICT-leveringsketens

De ICT is in de loop der jaren een steeds sneller en krachtiger bedrijfsmiddel geworden, met steeds meer mogelijkheden. Hierdoor is echter ook de...

Meer lezen
Artikel ICT-beheerdomeinen laten samenwerken

ICT-beheerdomeinen laten samenwerken

Om hun informatievoorziening op peil te houden of goede diensten te kunnen leveren zijn veel organisaties, zowel aan de vraagkant als aan de...

Meer lezen
Artikel Functioneel beheer bij pakketten deel 1

Functioneel beheer bij pakketten (deel 1)

Vrijwijl alle organisaties maken in meerdere of mindere mate gebruik van standaard software(pakketten) ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen....

Meer lezen
artikel Functioneel beheer bij defensie

Functioneel beheer bij defensie

Functioneel Beheer is enerzijds het verzorgen van de aansluiting bedrijfsvoering <-> informatievoorziening en anderzijds het richting geven aan de...

Meer lezen
artikel functioneel beheer en informatiemanagement

Drie beheermodellen: theorie of praktijk?

Wie kiest voor drie beheermodellen maakt zes denkfouten, zeiden Wim Hoving en Jan van Bon in reactie op een artikel van René Sieders (Automatisering...

Meer lezen

Managen van onzekerheden

Informatie is vluchtig en wisselend, en niet meer standaard en gemiddeld. Maar hoe ga je daarmee om? Door deze ontwikkelingen te vertalen naar de...

Meer lezen
Artikel BiSL - Key Metrics

BiSL-‘key metrics’

De roep om zekerheid over een betrouwbare en veilige ICT-dienstverlening neemt hand over hand toe. De laatste jaren hebben verschillende incidenten...

Meer lezen
Artikel Het belang van informatiemanagement

Het belang van informatiemanagement

De budgetten van zorginstellingen staan onder druk. Tegelijkertijd blijven de Ict-kosten stijgen, terwijl de opbrengsten ervan moeilijk meetbaar zijn...

Meer lezen