A profile picture of Sirona de Ruiter

Geschreven door

Gepubliceerd op

Als interim teamleider heb ik nu met een aantal teams mogen samenwerken. Ik vind het belangrijk om binnen het team een veilige, duidelijke en vertrouwde omgeving te creëren. Dit helpt om een sterk team te vormen, een team te creëren dat elkaar vertrouwt en daardoor in staat is om goed samen te werken en elkaar te laten groeien en ontwikkelen.  

 

Dat is niet zomaar gecreëerd, dit betekent veel tijd en aandacht aan het team en aan de individuen besteden. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat je binnen het team elkaar feedback moet kunnen geven. Dit is belangrijk om zo elkaar verder te kunnen helpen en elkaar te attenderen op wat bepaald gedrag met de ander kan doen. Dit is binnen teams waar het vertrouwen en de veiligheid nog niet optimaal is niet altijd makkelijk. Men voelt zich vaak persoonlijk aangesproken en reageert vaak emotioneel op feedback.  

 

 Ik ben me gaan afvragen wat er nodig is om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. 

Ik vroeg me af wat de rol van een individu is binnen een groep en toen realiseerde ik me dat je je als individu vaak in verschillende groepen bevindt. Zo heb je bijvoorbeeld een gezin, een familie, een vriendengroep, een sportteam. Binnen deze groepen bestaan altijd (ongeschreven) omgangsregels en afspraken. Iedereen weet wat de omgangsvormen zijn en iedereen houdt zich daaraan en zo niet, dan wordt deze hierop door de groep aangesproken. Wat deze groepen kenmerkt is dat ze bestaan uit mensen die zich herkennen in de groep en elkaar. Het gezin waarin je opgroeit gaat op een bepaalde manier met elkaar om, binnen het gezin weet iedereen wat de regels zijn en hoe men zich moet gedragen. 

 

Ook binnen de familie waarin je opgroeit gelden afspraken en omgangsregels, iedereen weet wat de regels zijn en hoe men zich moet gedragen. Deze regels kunnen afwijken van de regels van het gezin, maar zodra je je in deze groep bevindt pas je je vaak moeiteloos aan aan deze regels. Dit geldt ook voor de vriendengroep waarin je je bevindt. Ook deze regels zullen afwijken van de regels binnen je gezin of familie, maar zodra je je in deze groep bevindt pas je je aan aan deze regels. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld je sportteam.  

 

Nu kan het zo zijn dat er een moment komt dat je je niet meer veilig of thuis voelt in één van deze groepen. Door gebeurtenissen, ervaringen, andere kijk op de wereld enzovoort. Je merkt dat je anders denkt of voelt dan de groep. Er zijn dan een aantal mogelijkheden:  

 

  • Accepteren; Jij verandert niet en de groep verandert niet, vaak gevolgd door een keuze; 
  • Conformeren; ondanks jouw eigen ontwikkeling blijf je loyaal aan de groep  
  • Aanpassen; je probeert de spelregels te veranderen en aan te passen naar de nieuwe/ veranderende situatie 
  • Verlaten, je verlaat de groep omdat bovenstaande je niet lukt 

 

Deze wetenschap heeft mij geholpen om met mijn teams het gesprek aan te gaan en uit te leggen waarom omgangsregels binnen een groep belangrijk zijn en wat ze opleveren. Daarbij is het heel belangrijk om rekening te houden met het feit dat er een groot verschil is tussen bovenstaande groepen en een groep collega’s. 

 

Bovenstaande groepen ontstaan doordat je bijvoorbeeld met elkaar opgroeit, elkaar ergens ontmoet en een klik hebt of dezelfde interesses hebt. Je herkent elkaar in elkaar, je vindt elkaar aardig, je begrijpt elkaar, hebt dezelfde principes, overtuigingen, je komt vaak uit hetzelfde milieu, cultuur of omgeving.  

 

pack-codeEn dat ligt met je collega’s net even anders. Je collega’s komen overal vandaan, uit allerlei omgevingen, culturen, gemeenschappen, hebben allemaal andere principes, overtuigingen, omgangsvormen enzovoort. En iedereen neemt zijn eigen ‘ik’ met al deze verschillen mee deze groep in. Met het bovenstaande in gedachten, begrijp je vast wat er ontstaat. Als je hier niet met de groep het gesprek over voert geldt al snel de wet der sterksten. En zullen velen zich niet comfortabel voelen met de basisregels die gelden, omdat die totaal niet passen bij wat zij gewend zijn of geleerd hebben. 

Uiteraard gelden hier ook de 4 mogelijkheden, echter is de optie ‘verlaten’ niet voor iedereen zomaar een mogelijkheid, bijvoorbeeld omdat men vaak afhankelijk is van het salaris en niet zomaar een andere groep in kan of durft te stappen. Vaak zijn deze mensen overgeleverd aan de groep waar ze toe behoren met alle gevolgen van dien. Er zal onderling geprobeerd worden om de regels steeds aan te passen, soms gaat dat in gesprek, maar vaak alleen maar door bepaald gedrag. Anderen conformeren zich aan de regels maar voelen zich niet happy, wat een negatief effect heeft op de groep. Wanneer je dit niet doorbreekt zal er continu een onbalans en strijdt zijn in de groep. 

Het is zo ontzettend belangrijk om met een team een goede gezamenlijke basis neer te leggen. En hier veel aandacht aan te besteden en het gesprek over te voeren. De verschillen van elkaar leren herkennen, erkennen en begrijpen. Begrijpen dat iedereen een andere achtergrond heeft en je dat niet zomaar kunt of mag veranderen omdat jij anders gewend bent. Je zult samen tot een set basisregels moeten komen die in deze groep gelden en waar iedereen zich in kan vinden en zich comfortabel bij voelt. Wanneer je dat bereikt hebt wil dat nog niet zeggen dat iedereen dat dan ook goed kan, hier zal je elkaar mee moeten helpen en elkaar in moeten steunen. Ook wanneer een nieuw iemand in de groep komt moet je aandacht besteden aan het integreren in de groep en de spelregels moeten uitleggen en de persoon helpen deze te begrijpen en ook na te leven. Wanneer je dit met het team hebt bereikt zal je zien dat er een heel andere dynamiek ontstaat binnen het team. Elkaar attenderen op gedrag, elkaar iets teruggeven op basis van de afspraken en wat het met de ander doet zal veel meer open ontvangen worden en met meer begrip ontvangen worden.  

Je vormt samen een wolfpack en je beschermt en helpt elkaar binnen deze wolfpack.  

 

Willen jullie ook jullie eigen wolfpack? Wij helpen graag om deze basis met het team neer te leggen. Succes verzekerd!  

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.