A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

IT wordt dikwijls ervaren als niet aansluitend op de wensen van de business en niet strategisch voor de organisatie. Er gaat veel mis binnen IT en daarom is er de behoefte om IT anders in te richten en anders te laten functioneren. De auteurs noemen de belangrijkste tekortkomingen ten aanzien van de inrichting van de IT-functie binnen organisaties en schetsen een stappenplan om te komen tot een goede inzet van IT resulterend in een succesvolle informatievoorziening.

 

Een artikel van Ivo Kouters en Age-Jan van der Meer uit het blad Informatie (december 2011).

 

Wat is het probleem? De alsmaar toenemende vervlechting van bedrijfs-voering en IT en de daarmee samenhangende afhankelijkheid van informatienetwerken, de groei van IT-kosten en de toename van afbreukrisico’s door IT dwingen tot een steeds verdere professionalisering van de IT-functie. Onder IT-functie verstaan wij het geheel van mensen, processen en technologie dat de informatievoorziening binnen organisaties regelt. Het begrip IT-functie gaat verder dan alleen techniek, de IT-functie gaat over informatievoorziening. De IT-afdeling gaat over IT (technologie).

Wil je naar aanleiding van deze blog jouw visie delen?

Dat kan op de IV community! Meer dan 1000 IV professionals zijn hier dagelijks met elkaar in gesprek over het vak!

Aanmelden bij de IV community