A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

Regievoering over de diensten Infrastructure Management en Application Management is een onderdeel dat volgens onderzoeken van het Platform Outsourcing Nederland onderbelicht is. Een zwak ingerichte regieorganisatie leidt tot minimale aansturing van de leverancier, hierdoor kan onvrede ontstaan over de situatie van het uitbesteden.Om de mogelijke onvrede te beperken dan wel te voorkomen is getracht om, in een afstudeeronderzoek, een model (regiemodel) te ontwikkelen dat als handvat gebruikt kan gaan worden bij het voeren van regie over de uitbestede ICT diensten.

Een artikel van Iwan Jager en Albert van Dijk uit december 2008.

 

Voor het in kaart brengen van regievoering zijn er diverse modellen en frameworks beschikbaar. Om tot een compleet model te komen zijn diverse processen samengevoegd tot één model. Vanuit deze processen is een doorontwikkeling gemaakt van het ontwikkelde regiemodel naar rollen en output. Om een regieorganisatie compleet te maken dient er vervolgens nagedacht te worden over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en ook over welke competenties noodzakelijk zijn bij het voeren van regie. De frameworks die gebruikt zijn voor het regiemodel zijn: BiSL, ISPL, Cobit, eSCM-CL en het 9-vlaksmodel.

 

Wil je naar aanleiding van deze blog jouw visie delen?

Dat kan op de IV community! Meer dan 1000 IV professionals zijn hier dagelijks met elkaar in gesprek over het vak!

Aanmelden bij de IV community

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.