A profile picture of Wietse Hannema en Hester van den Berg

Geschreven door

Gepubliceerd op

Woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Hoe staat het in de politiek ervoor in relatie tot ons vakgebied? 

Over het belang van het stemmen, hoeven we het niet te hebben, maar het is wellicht interessant om te kijken naar de invulling van die stem, de keuze, het rode vakje. En dan gaat het niet om op welke partij of welke persoon je uitkomt, dat mag voor iedereen zijn wat het is.

Maar hoe je tot die keuze komt, is wel interessant.
Zo zijn er veel kiezers die vanuit hun (geloofs)overtuiging een stem uitbrengen. Of kiezers die vanaf hun 18e al op dezelfde partij stemmen omdat dat meegegeven is vanuit hun ouders, of juist daarom op een geheel tegenovergestelde partij stemmen. Het merendeel van de kiezers brengt de stem uit vanuit de zaken waar de partijen voor staan.En daarbij wordt ook vaak gekeken naar wat er voor de kiezer belangrijk is voor de situatie waar deze zich (de komende vier jaar) in bevindt. Bijvoorbeeld of je kinderen hebt, een hypotheek hebt of een eigen bedrijf, alles kan invloed hebben op je politieke keuze.

Politieke partijen en hun kijk op ons vakgebied

Het is dan dus interessant om ook eens te kijken naar hoe de politieke partijen kijken naar ons vakgebied.

In geen enkel partijprogramma is er momenteel aandacht voor. Nergens komt het woord “informatiemanagement” voor, laat staan “functioneel beheer”. De thema’s waar we in ons vakgebied dagelijks mee te maken hebben bij onze opdrachtgevers, zoals privacy, cybersecurity en digitale transformatie, worden wel door partijen genoemd. Er is een enkele partij die iets durft te roepen over digitalisering of zelfs een Ministerie van Digitale Zaken. Maar ook daar missen we de onderwerpen Informatievoorziening en Informatiemanagement in. Dus je zou kunnen zeggen dat er aandacht ligt bij sommige onderwerpen en ontwikkelingen, maar er wordt niet benoemd wat dat dan precies betekent.

En eigenlijk klopt dat ook wel een beetje. Het zal de kiezer weinig interesseren op welke manier verkiezingsbeloften behaald worden, als ze maar behaald worden, toch?!

Niet helemaal. Onderwerpen als digitale transformatie zijn geen doelen op zich, maar middelen. Ons vakgebied draagt juist bij aan die daadwerkelijke doelen en functioneel beheerders en informatiemanagers ondersteunen organisaties (en waarom ook niet de gehele wetgevende macht?   ) bij hun informatievoorziening. Alles om de informatievoorziening op orde te krijgen en zodoende op een veilige manier de juiste en betrouwbare informatie te kunnen tonen aan de juiste mensen op het juiste moment. Dat spreekt een kiezer aan. Daarnaast moet gezegd worden dat diverse overheidsinstanties wel degelijk aandacht voor hun eigen informatievoorziening, maar kan het nog veel beter.

Juist nu zou dit voor de overheid ook een belangrijk onderwerp moeten zijn. Neem nou als voorbeeld een zoom meeting van een gemeente ergens vorig jaar, waar een hacker inbrak en een creatieve scheldpartij op de groep los liet. De Corona Melder app, waar ontzettend veel vragen over ontstonden over de privacy van de burger. Of de registraties rondom de vaccinaties en de privacygevoelige informatie die daarmee op straat leek te komen. Al deze voorbeelden zijn precies de reden waarom de wetgevende macht zich ook met een beleid rondom digitalisering en informatievoorziening bezig zou moeten houden  , dus waarom staat er geen plan rondom dit onderwerp in de verkiezingsprogramma’s? Overigens lijkt het onderwerp binnen de uitvoerende overheidsinstanties (provinciaal, lokaal etc) wel al breder opgepakt, er is zelfs sprake van een CIO-stelsel voor de Rijksoverheid .

Kort gezegd; wij zijn verbaasd.

Maar toch ook weer niet, want hoeveel personen in de politiek hebben deze expertise? Kijkend naar de gemiddelde kandidatenlijst van de politieke partijen, heeft een enkeling ervaring met, zoals ze het dan zelf heel mooi omschrijven, “de digitale wereld”. Mei 2020 is er een onderzoek gedaan door de tijdelijke commissie Digitale Toekomst, waarin  geconcludeerd werd dat er nog te weinig over dit onderwerp gesproken wordt binnen de wetgevende macht . Het probleem lijkt vooral te zitten in het feit dat het niet past onder een specifieke commissie (zoals landbouw, onderwijs etc), maar bij elke commissie maar een van de vele onderwerpen is.

Er ligt dus een uitdaging voor ons. Informatievoorziening moet een onderwerp worden in de programma’s van de politieke partijen, zowel landelijk als regionaal! Misschien zelfs een aparte commissie? Of zelfs een ministerie?

Hoe we daar komen? We gaan het zien. Wij hebben hier wel wat ideeën over. Maar heb jij ideeën hierover of over andere onderwerpen binnen het vakgebied?

Neem dan voor meer informatie contact met ons op.

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.