A profile picture of IV experts

Geschreven door

Gepubliceerd op

Deze uitgave van Hoe? Zo! wil de lezer een inzicht geven in de veelkleurige opgave en de rol van het informatiemanagement. Het is in eerste instantie bedoeld voor alle managers en medewerkers die veel met een informatiemanager, of juist met het ontbreken van die functie, te maken hebben. Informatiemanagement is het leggen van verbanden. Verbanden tussen techniek en systemen, maar vooral tussen mensen. En dat verschilt van school tot school. De invulling van informatiemanagement is sterk situatie-afhankelijk. Om dit te illustreren start dit boekje met de schets van drie voorbeeldsituaties waar de ict van een onderwijsinstelling in kan verkeren.

PRAKTISCHE HANDVATTEN 

Aansluitend worden per voorbeeldsituatie vragen gesteld die leven bij onderwijsmanagers, Colleges van Bestuur en managers van ict-afdelingen (Hoe….?) en direct daarna beantwoord (Zo….!). De antwoorden geven praktische handvatten, die helpen bij het voeren van het gesprek over informatiemanagement. De vragen die achtereenvolgens beantwoord worden zijn; “Wat doet een informatiemanager?”, ”Wat is zijn relatie met de ict-afdeling?”, “Wat moet hij doen volgens de deskundigen?”, “Waar in de organisatie zit de informatiemanager?” en “Waar moet hij goed in zijn?”. Wij wensen je veel leesplezier en vruchtbare gesprekken na afloop. Let op, waar hij staat wordt hij of zij bedoeld.

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.