A profile picture of Martijn Buurman

Geschreven door

Gepubliceerd op

Deze gastblog is geschreven door Tom Peeters & Martijn van der Werf

information-management-vrouwenDe Nationale Politie acteert al op level 5, prikkelt Jeroen Eijskoot van de politie. Als facilitator van één van de sessies op het Business Information Managers event start hij met de definitie van informatie management. Capgemini Nederland organiseerde dit event naar aanleiding van haar recent gepubliceerde onderzoek naar informatie management. Het hoogste niveau vat hij pakkend samen: "Bij effectief informatie management… dan gaat alles vanzelf". De discussie barst los over ‘hoe organisaties informatie effectief moeten managen’ en na veel gedeelde ervaringen vraagt de groep zich hardop af of vrouwen de informatiemanagers van de toekomst zijn.

Informatie management…

Technologie onderzoeksbureau Gartner maakte het groeipad van IT en informatie management (IM) inzichtelijk met hun volwassenheidsmodel. Een model waarin organisaties groeien: van onbewust (level 1) via proactief naar het hoogstel level waarin organisaties hun informatie effectief managen (level 5). Tijdens de sessie wordt verkend hoe een effectieve IM organisatie er uit ziet. Volgens de vorige week gepresenteerde informatiemanager survey 2012-2013 een niveau dan in Nederland enkel nog geambieerd wordt.

… in level 5 is ‘effectief’…

Hoe richt je informatie management dan effectief in? Een van de deelnemers geeft aan dat informatie managers in level 5 de omgeving goed moeten begrijpen. “Het verbindende aspect is o zo belangrijk in organisaties.” Een ander valt bij: eerst is informatie management een interne aangelegenheid daarna wordt het samenwerken in de keten steeds belangrijker. Je weet niet alles zelf en kunt alleen maar groeien door ook buiten je eigen omgeving te verbinden. Ketenoverstijgend denken wordt aangevuld met waardedenken: Binnen IM innoveer je niet omdat je het leuk vindt, maar omdat het waarde oplevert. Er wordt door de verschillende deelnemers een toekomst verkend waarin organisaties zijn getransformeerd van intern gericht en IT-gedreven IM, naar bedrijven waar ‘informatiemakelaars’ in staat zijn om over eigen grenzen heen effectief waarde te creëren met partners.

... in een organisatie die structuur en dynamiek combineert …

In navolging van de een van de key notes waarin de vergelijking tussen informatie management en filmproductie is gemaakt, deelt een van de deelnemers een ervaring over de competenties die je als level 5 organisatie moet bezitten: een combinatie van structuur en aanpassingsvermogen. Uitval van het computersysteem in een bioscoop werd daar opgevangen door een alternatief scenario waarin informatie volgens dezelfde structuur, maar via andere middelen werd gedeeld door keten heen. Verder wordt er geconstateerd dat een effectieve IM organisatie een optimale balans weet te vinden tussen structuur en aanpassingsvermogen, waardoor processen als vanzelf lijken te gaan.

… de rol van informatie manager ter discussie stelt…

Als informatiemanager ben je daarbij de spil die, met de focus op informatie, andere disciplines met elkaar laat samenwerken zodat informatie optimaal uitgewisseld wordt. Is die schakel dan nog wel nodig, oppert een van de deelnemers. Begrijpt de business, de IT steeds beter en andersom, en als dat zo is, is dan niet elke manager ook een beetje informatie manager? Is – in een wereld waar nieuwe generaties opgroeien met een iPad tot Digital Natives – informatie op termijn nog wel een gebied dat apart aandacht verdiend? Of is het onderdeel geworden van het DNA van elke medewerker? Zijn bedrijven dan niet beter af zonder informatie managers, maar met IT-begrijpende medewerkers en methodes zoals Agile en SCRUM die de brug slaan tussen beide? Wellicht groeit de informatiemanager door naar een rol van innovatiemanager.

… of in ieder geval vraagt om een vrouwelijker invulling ervan!

Als de tijd bijna om is wordt nog vastgesteld dat een zo veranderende invulling van de discipline van informatie management ook vraagt om andere competenties. Een skill-set waarin ‘hoe’ te innoveren een kernvraag blijft, maar waarin we meer ‘met’ de business innoveren en minder vanuit een IT-push. Afsluitend wordt de stelling gedaan dat een vrouwelijke benadering met meer aandacht voor gevoel en relaties wellicht beter aansluit bij een effectieve informatie organisatie. Die benadering is beter dan te redeneren vanuit uit modellen en definities, want die zitten immers bij level 5 organisaties in het DNA en zijn niet meer doorslaggevend voor de waarde creatie. Vrouwen die business en IT verbinden op basis van inspiratie, en innoveren op basis van de energie in en vertrouwen tussen mensen. Het bereiken van effectief informatie management is alleen mogelijk door vrouwelijker om te gaan met de uitdagingen waarvoor we vandaag de dag worden gesteld, in een voornamelijk door mannen gedomineerde informatie wereld.

IM Survey

De Informatiemanagersurvey van Capgemini geeft inzicht in de volwassenheid en invulling van informatie management van ruim 50 Nederlandse organisaties.

 

Kom ook naar de Pizzasessie XL. Al 8 jaar hét kennisevent in ons vakgebied.

Op 21 mei 2024 vindt de Pizzasessie XL plaats. Zo'n 400 vakgenoten komen samen om te verbinden, inspiratie op te doen en om aan de slag te gaan met de laatste ontwikkelingen in het vak.

Lees meer over de Pizzasessie XL

Meer lezen?

Wil je meer lezen over dit onderwerp? Klik op één van onderstaande tags om meer interessante items te vinden.