Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Visie op informatiemanagement: Onderzoek naar het verbeteren van de bedrijfsvoering in ziekenhuizen

Posted by IV experts

De Nederlandse ziekenhuiszorg is aan enkele grote veranderingen onderhevig, mede door de invoering van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s) en marktwerking. Een van de redenen hiervoor is de kostenstijging van de totale gezondheidszorg. In de (ondersteunende) bedrijfsprocessen van ziekenhuizen wordt daarom gewerkt aan effectiviteit en efficiëntie. Hiervoor is de juiste informatie nodig, waarbij informatiemanagement een belangrijke rol speelt. Gezien de beperkte rol van informatiemanagement op dit moment is vooral de visie van ziekenhuisbestuurders hierop onderzoekswaardig.

Een scriptie van Peter Visser, student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg uit juni 2007.

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de bestuurlijke visie op de ontwikkeling van informatiemanagement in Nederlandse ziekenhuizen in relatie tot het verbeteren van de ondersteunende bedrijfsprocessen. Hiervoor is allereerst een literatuuronderzoek gedaan naar de huidige perspectieven op informatiemanagement en zijn er definities samengesteld van effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en informatiemanagement. Vervolgens zijn zes Raad van Bestuursleden van vijf grote algemene ziekenhuizen, een manager Financiën & Informatisering en een senior beleidsadviseur van de NVZ geïnterviewd.