Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Vijf tips voor omgang met leveranciers

Posted by IV experts

Het Informatiemanagement en Functioneel Beheer staat sterk in de belangstelling en er is inmiddels veel ervaring opgebouwd in de uitvoering en inrichting ervan. Ook de wijze waarop leverancierssturing plaatsvindt krijgt steedsmeer aandacht. In de vorige editie van dit vakblad is deze ontwikkeling geplaatst in het kader van het groeimodel van functioneel beheer.

Een artikel van Yvette Backer en Remko van der Pols uit Functioneel Beheer Magazine januari 2008.

Onderstaand wordt vanuit de praktijk een aantal tips aangedragen specifiek voor de omgang met leveranciers. Onder het begrip “leveranciersturing” vallen alle samenhangende activiteiten, die binnen het kader van het BiSL-model plaatsvinden binnen de processen‘leveranciersmanagement’, ‘contractmanagement’, ‘specificeren’ en ‘operationele ICT-aansturing’.