Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Toolbox bij de Kwaliteitsmethode voor Informatievoorziening (best practice)

Posted by IV experts

De publicatie van deze best practice is het resultaat van de samenwerking tussen de Gemeente Utrecht en de ASL BiSL Foundation. Daarbij heeft de Gemeente Utrecht de toolkit beschikbaar gesteld aan de foundation voor verdere verspreiding als best practice.

Het bijgevoegde bestand is een ZIP-bestand (21 Mb) met diverse documenten die de best practice beschrijven.

Deze best practice is ontstaan vanuit de behoefte bij de Gemeente Utrecht om de resultaten van de inspanningen voor Business Informatie Management meer meetbaar te kunnen maken. Meetbaar, om daar vervolgens gericht de dienstverlening van BIM te kunnen verbeteren. Meer achtergronden over de aanleiding en de uitwerking bij de Gemeente Utrecht is te vinden in het document : “01 Notitie Kwaliteitsmodel (achtergrond informatie).pdf.”

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.