Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Sjabloon vaardigehedenmatrix

Posted by IV experts

De vaardighedenmatrix is een visueel document met als doel het  inzichtelijk maken of er voldoende medewerkers zijn voor elk proces (of kerntaak) om het werk gedaan te krijgen.

 • De matrix geeft in 1 oogopslag een beeld van de aanwezige kennis en  de beschikbare medewerkers  op dat proces of die specifieke kernactiviteit. 
 • De verdeelsleutel per kernactiviteit of proces bepaald; voorbeeld 1:3/ 3:1

Dit betekent:  Dat 1 medewerker beschikt over de kennis en vaardigheden (minimaal niveau 3) om 3 soorten processen /kernactiviteit te verrichten en

 • Dat voor 1 proces/ kernactiviteit zijn 3 zelfstandig werkende medewerkers  inzetbaar (minimaal niveau 3).

Zo ontstaat er voor de organisatie overzicht waar voldoende capaciteit, kennis en vaardigheid is of juist ontbreekt. Ondersteuning bij collega-processen/ kernactiviteit  kan hierdoor gericht en snel plaatsvinden. Hierdoor ontstaat flexibiliteit in de organisatie. De noodzaak waar training en/of opleiding moet plaatsvinden wordt hierdoor heel inzichtelijk zodat de leidinggevende hierop zijn acties kan afstemmen.

WAT WIL/KAN FB MET DE VAARDIGHEDENMATRIX?

Het FB wil inzicht verkrijgen in de continuïteit van de processen en/of kernactiviteit, gekoppeld aan de kennis en vaardigheden van de medewerkers per proces/kernactiviteit, zodat ieder team beschikt over voldoende kennis en kunde.

Wat zijn de voordelen en wat is de toegevoegde waarde van de kennis- en vaardighedenmatrix?

 • De flexibiliteit van het FB FB wordt vergroot en de voortgang gewaarborgd.
 • Medewerkers worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen in hun kennis en vaardigheden. 

WAT WIL/KAN DE LEIDINGGEVENDE MET DE VAARDIGHEDENMATRIX?

 • De processen/ kernactiviteit hebben voortgang en zijn minder kwetsbaar.
 • Medewerkers zijn breder inzetbaar, zodat er flexibeler geopereerd kan worden.
 • Kortere doorlooptijden (processen/ kernactiviteit worden door 1 medewk afgerond).
 • Verbetering van de interne communicatie (medewerkers begrijpen elkaar beter, wanneer zij werkzaam zijn binnen andere teams of afdelingen).
 • Taakverbreding zorgt voor een hogere motivatie van de werknemer.
 • Opleiding/ontwikkelingsbehoefte wordt zichtbaar.

WAT WIL/KAN DE MEDEWERKER MET DE VAARDIGHEDENMATRIX?

 • De kennis- en vaardighedenmatrix daagt de medewerker uit tot verdere ontwikkeling van vaardigheden waardoor verbetering of uitbreiding van kennis ontstaat.
 • De kennis- en vaardighedenmatrix daagt de medewerker uit tot meer variatie in werkzaamheden en taakverbreding , dit zorgt voor een hogere arbeidsmotivatie.
 • De medewerker wordt uitgedaagd tot het opdoen van meerdere vaardigheden op andere processen/ kernactiviteit. De leidinggevende bepaalt of daar vanuit de organisatie ook behoefte aan is.
 • Wanneer het verzoek van de medewerker (tot verdere ontwikkeling) op dat moment geen prioriteit heeft  voor de organisatie ,  dan wordt deze ontwikkelingsvraag door de leidinggevende doorgeschoven naar het  jaarlijkse functioneringsgesprek
 • De medewerker wordt geprikkeld tot het creëren van eigen ontwikkeling

Mochten je nog vragen hebben neem dan gerust contact op met chris@iv-experts.com.