Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen: Hoe doe je dat?

Posted by IV experts

Veel organisaties zijn bezig met het verder ontwikkelen en verbeteren van hun ITbeheerprocessen. Dit wordt vaak gedaan aan de hand van een drietal frameworks: ITIL, ASL en BiSL. In een nieuwe artikelenreeks in IT-Infra wordt nader uitgewerkt hoe de koppelvlakken tussen de drie beheerdomeinen, ofwel de samenwerking, er concreet uit kunnen zien. Voor de kwaliteit van de dienstverlening is het immers een belangrijke succesfactor als de samenwerking goed verloopt.

Een artikel van Frances van Haagen en Machteld Meijer uit IT Infra januari 2015.

Geautomatiseerde informatiesystemen spelen een cruciale rol in de informatievoorziening. IT-beheer zorgt ervoor dat het geheel van informatiesystemen blijft aansluiten bij de steeds veranderende eisen van de organisatie. IT-beheer speelt zich af bij zowel de gebruikersorganisatie zelf (wat heb ik nodig?; de vraagkant), als bij zijn interne en/of externe leveranciers van applicatie- en infrastructuurdiensten (de aanbodkant). Al deze partijen moeten samenwerken.