Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Samenwerken bij ontwikkelen toekomststrategie

Posted by IV experts

De eerste vijf artikelen van deze reeks over de samenwerking tussen de drie beheerdomeinen functioneel beheer (FB), applicatiebeheer (AB) en technisch beheer (TB) hadden vooral betrekking op het uitvoerende niveau. De behandelde onderwerpen hadden te maken met het dagelijkse beheer van informatiesystemen en met het in operationele zin aanbrengen van aanpassingen.

Een artikel van Francis van Haagen en Machteld Meijer uit 2007.

In het vorige deel stelden Machteld Meijer en Frances van Haagen het afsluiten en managen van contracten aan
de orde. In dit artikel bespreken ze het strategische niveau: hoe zorg je ervoor dat klantorganisatie en ICT-organisatie opgelijnd zijn en blijven?