Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Saar (Infozorg)

Posted by IV experts

Door in Saar informatie over processen en bijbehorende activiteiten op te slaan en er instructies aan te verbinden, is het mogelijk in kaart te brengen wat de relaties zijn tussen processen, (beheerde) gegevens en applicaties. Zo kun je enerzijds de gebruiker ondersteunen bij het uitvoeren van activiteiten (weten wie wat doet en welke instructies daarbij horen), anderzijds is Saar de tool waarmee een functioneel beheerder, procesbeheerder, informatiemanager zijn taken uitvoert.

Saar is de smeerolie tussen applicaties en bedrijfsprocessen enerzijds en gebruikers anderzijds. Alles wat je nodig hebt zit er in. Saar:

  • legt informatie vast over organisatie specifieke gegevens (die mede de basis vormen van de ICT-architectuur);
  • verbindt en verrijkt gegevens waarmee informatie beschikbaar komt over de informatiehuishouding en de ICT-architectuur;
  • visualiseert de gegevens waardoor de informatie begrijpelijk is;
  • analyseert gegevens waardoor kennis van de informatiehuishouding ontstaat en wordt geborgd;
  • ondersteunt de communicatie over deze kennis, waardoor de bedrijfsvoering en informatiehuishouding kan worden geoptimaliseerd.
logo-infozorg

Kijk voor meer informatie op http://www.infozorg.nl/saar

Wil je meer weten of heb je opmerkingen vul dan onderstaand formulier in.