Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Whitepaper: Risico is goed voor applicatie- en informatiemanagement

Posted by IV experts

Lees hier de whitepaper "Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement" van Jeroen van Esch en Jeroen Simons van i-to-i

"In het laatste decennium hebben bijna alle organisaties te maken gehad met turbulente markten en verschillende crisissen. Hierdoor is Risicomanagement (proberen risico's te verkleinen en indien mogelijk zelfs te benutten om concurrentievoordeel te behalen) een onderwerp geworden dat in directiekamers hoog op de agenda staat. In deze whitepaper gaan we dieper in op de Risicomanagement gerichte Business IT Alignment en onderzoeken we of Informatiemanagement- en Applicatiemanagementprocessen hier voordeel uit kunnen halen. We reiken met behulp van een voorbeeld over een kredietverstrekker een mogelijke manier van samenwerking aan tussen het Risicomanagement framework SABSA, het Applicatiemanagement framework ASL en het informatiemanagement framework BiSL. Het doel van deze whitepaper is om zowel management als medewerkers in het Risicomanagement domein, als in de Informatiemanagement en Applicatiemanagement domeinen aan het denken te zetten en met elkaar van gedachte te laten wisselen over samenwerking tussen de drie domeinen. Ons vermoeden dat daar veel voordeel uit te halen is zal in deze whitepaper worden getoetst."