Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Regie: succesfactor bij outsourcing

Posted by IV experts

De meeste outsourcing contracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld. Een klein onderzoekje naar de faal-factoren van outsourcing heeft aangetoond dat het ontbreken van een adequate regieorganisatie bij de uitbestedende partij, de klant, een van de belangrijkste faal-factoren is. Misschien verrassend, gezien alle negatieve geluiden die we in het algemeen juist over leveranciers horen. Johan Op de Coul gaat in op een aantal faal-factoren bij outsourcing en het belang van goed demand en supply management.

Dit artikel is geschreven door Johan op de Coul en gepubliceerd in IT Beheer Magazine, maart 2007.

Regie heeft in dit artikel betrekking op de sturing op demand en supply; demand betreft de behoeften van de business en supply de aansturing van leveranciers. In een breder perspectief maakt regie deel uit van ICT governance. Deze governance blijkt na outsourcing vaak niet professi- oneel (genoeg), zowel bij de business als vanuit de regieorganisatie.