Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Referentiedomeinenmodel informatievoorziening ziekenhuizen

Posted by Martijn Buurman

Sinds 2009 bestaat iZiekenhuis, het samenwerkingsverband van Nederlandse ziekenhuizen om te komen tot een kader (referentiearchitectuur) dat de informatievoorziening in ziekenhuizen ondersteunt. Binnen dit samenwerkingsverband is het vaststellen van een generiek model voor informatiedomeinen met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in ziekenhuizen één van de belangrijkste speerpunten. Dit generieke model is het ‘Referentiedomeinenmodel ziekenhuizen’, dat in dit document en de bijlagen beschreven staat. In de eerste twee hoofdstukken van dit document wordt het theoretisch kader en de gehanteerde methodiek toegelicht en een toelichting op en beschrijving van het model zelf gegeven.

Dit document is afkomstig van de website van Nictiz en zeker ook interessant voor andere organisaties.