Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Outsourcing in Nederland

Posted by IV experts

In de jaren 2007 t/m 2010 is door een onderzoeksteam van de UvA/HVA, de VU en VKA, met subsidie van de stichting NWO een grote Multiple case studie gedaan naar IT-sourcing in Nederland. In dit onderzoek zijn 30 sourcingrelaties in kaart gebracht en gedurende twee jaar gevolgd. De onderzoeksdata is opgeslagen in een database die voor vervolgonderzoek ter beschikking wordt gesteld. Onderscheidend voor dit onderzoek is dat:

  • Evenwichtige aandacht is besteed aan het succes, de belangen en de kenmerken van zowel de uitbesteder als de leverancier. Een sourcingrelatie is succesvol als zowel de uitbesteder als de leverancier haar doelstellingen heeft behaald en vertrouwen heeft in de toekomst van de relatie.
  • De ontwikkeling van de sourcing-relatie in de tijd is onderzocht.
  • Gesprekken hebben plaatsgevonden met strategisch, tactisch en operationeel management.

Dit is een onderzoek van VKA, de Hogeschool van Amsterdam (HvA), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit Amsterdam en het Platform Outsourcing Nederland (PON) uit 2013.

Wat onderscheidt succes van mislukking? In het onderzoek zijn alle 30 sourcingrelaties op basis van objectieve criteria ingedeeld in drie categorieën: succesvolle relaties, gedeeltelijk succesvolle relaties en mislukte relaties. Vervolgens is onderzocht wat de meest onderscheidende kenmerken zijn tussen deze drie categorieën. In dit rapport geven we je een overzicht van enkele aansprekende resultaten van de analyse die het onderzoeksteam heeft uitgevoerd.