Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Whitepaper: Naar een kwaliteitsverbetering van functioneel beheer

Posted by IV experts

Gemeenten moeten in toenemende mate voldoen aan de vraag van ketenpartners als de centrale overheid, provincies en waterschappen. Zij voelen de druk toenemen. Zo ook de Gemeente Oldenzaal.

De komst van basisregistraties en de wens van de centrale overheid om te komen tot een e-overheid, alsmede de teruglopende gemeentebudgetten zorgen ervoor dat gemeenten tot een kritische beschouwing van hun informatievoorziening moeten komen. Kwalitatief goed functioneel beheer stelt de gemeente in staat te voldoen aan de vraag van de centrale overheid en andere ketenpartners. Het kan aansluiting geven vanuit de informatievoorziening op het organisatieproces en ketenpartners, informatie zal up to date zijn en aangepast worden naar aanleiding van ontwikkelingen in de omgeving, gebruikers en beleid en er kan sprake zijn van bewaking van de kwaliteit van het informatieproces.

De centrale onderzoeksvraag van deze scriptie luidt dan ook: “Wat is de kwaliteit van het functioneel beheer van de Gemeente Oldenzaal en op welke wijze kan dit worden vergroot?”

Dit is een whitepaper van Jolijn Riepma uit 2011.