Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Naar een ICT-regieorganisatie

Posted by IV experts

In een wereld waarin de omvang van cloud computing sterk toeneemt, ontstaat het fenomeen ‘schaduw-ICT’: individuele medewerkers nemen clouddiensten af zonder tussenkomst van de interne ICT-afdeling. Dit is niet altijd ongewenst. Dat is het wel als daarbij gevoelige informatie in onveilige cloudomgevingen wordt geplaatst. De beste manier om dit aan te pakken lijkt om onder ICT-regie een veilig alternatief aan te bieden.

Een whitepaper van Sir Bakx en Bert van Zomeren van Surf uit December 2014.

Dat vraagt om een verschuiving van een op ICT-beheer georiënteerde organisatie naar een ICT-regieorganisatie. Zo’n ICT-regieorganisatie is het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor de afstemming van vraag en aanbod binnen de kaders van beleid en strategie van de instelling. In het project ‘Van Beheer naar Regie’ is onderzoek gedaan naar de kenmerken van de ICT-regieorganisatie en de manier waarop de instellingen de transitie kunnen maken. De resultaten zijn vastgelegd in dit whitepaper.