Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

MCTL

Posted by Martijn Buurman

MCTL staat voor ‘Managing Computer Technology Library’ en is een framework waarin de verbinding tussen business processen en computertechnologie wordt gelegd. MCTL bevat een set uitgewerkte beschrijvingen over dit gehele gebied op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Hoewel het vakgebied van computertechnologie relatief nieuw is, is er in de afgelopen decennia veel over geschreven en zijn er zoveel bedrijven en personen actief op dit gebied dat er een schat aan ervaring is opgedaan. Toch is een veel voorkomende klacht dat de aansluiting van IT op de business niet goed is en ze elkaar simpelweg niet begrijpen. Dat leidt er nogal eens toe dat de inzet van computertechnologie niet is wat het zou moeten of kunnen zijn. MCTL probeert juist op het grensvlak van gebruikersorganisatie (waarbinnen computertechnologie wordt toegepast) en infrasupport, applicatie en functioneel support (van waaruit computertechnologie wordt geleverd) van toegevoegde waarde te zijn. Kort samengevat bevindt MCTL zich dus op het terrein van wat vaak Business – IT alignment wordt genoemd.

Schematisch ziet MCTL er als volgt uit:

MCTL.png

Je bent hoogstwaarschijnlijk wel bekend met andere frameworks, met name de meest bekende; BiSL. MCTL is een doorontwikkeling op BiSL en verenigt de laatste ontwikkelingen op het functionele gebied.

Wat maakt MCTL nu echt de moeite waard? Het allerbelangrijkste kroonjuweel is de directe verbinding die in MCTL wordt gelegd tussen bedrijfsprocessen en inzet van computertechnologie. Over bedrijfsprocessen is al veel geschreven. Datzelfde geldt voor computertechnologie. Maar de verbinding tussen die twee, de directe vertaling van bedrijfsprocessen naar computertechnologie, is tot op heden toch een schimmig gebied. Binnen MCTL wordt zowel op operationeel als strategisch niveau juist dit gebied ingevuld.

Een tweede kroonjuweel is de focus op doelgericht werken in plaats van procesmatig werken. Modellen als ITIL, ASL en BiSL hebben procesmatig werken op de kaart gezet. En dat heeft absoluut waarde. De logische vervolgstap op procesmatig werken is doelgericht werken, waarin processen overigens zeker een plaats hebben behouden.

De sterke focus op het proactieve in plaats van reactieve is ook zeker een aanrader. Het zal bijvoorbeeld altijd nodig blijven fouten op te lossen, maar de nadruk ligt binnen MCTL heel sterk op het voorkomen van fouten. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, en in andere vakgebieden is dat het ook. In het geval van inzet van computertechnologie is dat (helaas) nog niet zo. Of het aanpassen van computersystemen i.v.m. veranderende behoeften in de business. Langzamerhand is dat zeker in de softwarewereld een mallemolen geworden die steeds harder draait. In MCTL is juist niet gekozen voor het almaar aanpassen van systemen, maar het creëren van aanpasbare systemen. Dat is een strategie die uiteindelijk veel toekomstvaster, goedkoper en kwalitatief eenvoudiger op het juiste niveau te houden is. En daarbij; beter aansluit op veranderende behoeften vanuit de business.

Bij elkaar is MCTL de moeite waard om naast alle andere beschikbare informatie op functioneel gebied te gebruiken.

Meer informatie over MCTL vindt je hier.

Wil je meer weten of heb je  opmerkingen vul dan onderstaand formulier in.