Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Managen van onzekerheden

Posted by IV experts

Informatie is vluchtig en wisselend, en niet meer standaard en gemiddeld. Maar hoe ga je daarmee om? Door deze ontwikkelingen te vertalen naar de organisaties, stelt hoogleraar Rik Maes. Dus niet meer beheersen, maar het onverwachte verwelkomen.

Een interview met hoogleraar Rik Maes uit 2009

De wereld is veranderd en ook de manier waar op met kennis en informatie wordt omgegaan. Voor organisaties is het een hele stap om alle maatschappelijke en technologische veranderingen te vertalen naar hun eigen omgeving. Ze hebben het hier moeilijk mee. Maes vertelt over deze veranderde wereld, de grote verschillen tussen de denkbeelden van organisaties en die van de buitenwereld en zijn visie op de toekomst van informatie- en kennismanagement.