Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

IV Competenties, een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod

Posted by IV experts

Overzichtsartikel van HRMatch, een onderzoek naar de ontwikkeling van de vraag naar IV competenties.

Dit artikel is geschreven door Jilt Sietsma, directeur NOVI Hogeschool.

Organisaties zijn continu onderhevig aan verandering als gevolg van interne en externe invloeden. Een 
consequentie van deze verandering is het ontstaan van onbalans tussen vraag en aanbod 
(arbeidsmarktpotentieel) van arbeid. Van een dergelijke mismatch op de arbeidsmarkt is daar ook sprake in de 
informatievoorziening (IV).