Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Inrichting van functioneel beheer in grote organisaties

Posted by IV experts

De aandacht voor sturing van de informatievoorziening in organisaties is sterk groeiende. Inrichting van functioneel beheer staat flink in de belangstelling en vindt in tal van organisaties plaats. De belangstelling wordt gedreven door een hoger kostenbewustzijn en een groeiende behoefte aan hogere uniformering van de informatievoorziening in organisaties. Zeker bij grote complexe organisaties, met zelfsturende of resultaatverantwoordelijke onderdelen is het inrichten van een eenduidige functioneel-beheerorganisatie niet eenvoudig. Er zijn diverse manieren waarop deze ingericht kan worden.

Dit artikel is geschreven door Richard de Beer, Remko van der Pols, Peter Engelhart en Dave van den Berg.

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillende wijzen waarop een functioneel-beheerorganisatie kan worden gepositioneerd, en aan de hand van een praktijksituatie wordt ingegaan op de vele specifieke aspecten die spelen bij de inrichting van complexe functioneel-beheerorganisaties.

Something Powerful

Tell The Reader More

The headline and subheader tells us what you're offering, and the form header closes the deal. Over here you can explain why your offer is so great it's worth filling out a form for.

Remember:

  • Bullets are great
  • For spelling out benefits and
  • Turning visitors into leads.