Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

De inrichting van de regie-organisatie bij IT-outsourcing en de invloed van situationele factoren

Posted by IV experts

IT-outsourcing staat al jaren boven aan de lijst van belangrijke trends in de IT-wereld (Informatie, oktober 2008). Helaas levert outsourcing niet altijd de verwachte voordelen. Zo toont onderzoek van Gartner in 2003 aan dat ongeveer vijftig procent van de outsourcingsrelaties niet de gewenste resultaten opleveren of totaal mislukken (afgeleid van Op de Coul, 2007). Een van de oorzaken voor het falen van IT-outsourcing is: “Het niet of onvoldoende voeren van regie”.

Scriptie van A.A.J.M. de Swart, Open Universiteit Nederland.

De doelstelling van deze scriptie is om inzicht te verkrijgen in de benodigde taken voor de regievoering bij IT-outsourcing en de situationele factoren die van invloed zijn op de inrichting van de regie-organisatie.

Dit inzicht kan gebruikt worden door uitbestedende organisaties voor het inrichten, en indien nodig tussentijds bijstellen van de regie-organisatie, zodat dat de regievoering bijdraagt aan het realiseren van een succesvolle IT-outsourcing.