Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Informatiemanagement Onderzoek 2014 (Quint Wellington Redwood)

Posted by IV experts

quint-logo-grootDe informatievoorziening (IV) blijft een niet weg te denken onderdeel van de primaire bedrijfsvoering. Wil een organisatie succesvol zijn, dan kan dat niet meer zonder een optimaal gebruik van de mogelijkheden die IV biedt.

Tegenwoordig weet de afnemer van IV (de business) steeds beter wat zij wil en wordt verwacht dat de IT afdeling dit first time right en op heel korte termijn regelt. De informatiemanager blijft de spin in het web, die de business behoeften en de IV mogelijkheden op een goede manier aan elkaar moet verbinden; enabled door IT. Hierbij is de verwachting over de kwaliteit van dienstverlening hoog en de time to market moet zo kort mogelijk zijn. Speelt IT hier onvoldoende op in, dreigt een organisatie haar marktpositie te verliezen aan concurrenten
die meer wendbaar zijn.

Het jaarlijkse onderzoeksrapport van Quint Welligton Redwood over Informatiemanagement in Nederland.

Een informatiemanager moet zijn basis dus op orde hebben. Hij moet weten welke competenties binnen zijn huidige organisatie bijdragen aan het succes en dit combineren met zijn nieuwsgierigheid naar de toekomst. Wat is er mogelijk om de wereld te ‘shapen’? De informatiemanager gaat - in een ideale wereld - vanuit een stabiele IV organisatie die werkt onder architectuur, samen met de business en IT op zoek naar nieuwe marktcombinaties. Enerzijds om snel in te spelen op de behoeften uit de business en anderzijds om met IT innovatie de business te ondersteunen in haar slag met de concurrentie. In hoeverre dit bewaarheid wordt in de praktijk, blijkt uit dit onderzoeksrapport.