Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Informatiemanagement Onderzoek 2013 (Quint Wellington Redwood & UvA)

Posted by IV experts

Het Quint Research Center voert jaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken rondom informatiemanagement. In de afgelopen drie jaar heeft dit onderzoek zich gericht op:

  • de positionering van informatiemanagement binnen een organisatie;
  • de belangrijkste taken van informatiemanagement en de informatiemanager;
  • de omvang en volwassenheid van informatiemanagement;
  • en de gehanteerde methoden en technieken binnen informatiemanagement.

Dit jaar is het onderzoek opnieuw uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Naast de onderwerpen die in de voorgaande jaren aan bod kwamen, is er dit jaar specifiek aandacht besteed aan de wijze waarop organisaties (en specifiek informatiemanagement) omgaan met veranderingen en dynamiek.