Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Informatiemanagement is een teamsport

Posted by IV experts

De kloof tussen de gebruikersafdelingen en IT wordt gekenmerkt door wederzijds onbegrip. Gebruikers en IT spreken niet dezelfde taal en ze hebben ook niet dezelfde manier van denken. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland in steeds meer organisaties de kloof is gedicht. Om preciezer te zijn: informatiemanagement1 heeft de kloof tussen gebruikersmanagement en IT gedicht. Informatiemanagement maakt deel uit van de niet-IT-organisatie en vertegenwoordigt een organisatieonderdeel in de samenwerking met IT. 

Een hoofdstuk van Bart Stofberg uit het boek "Handboek Informatiemanagement" (Mei 2014).

Informatiemanagement is er verantwoordelijk voor dat informatievoorziening en (informatie)technologie optimaal bijdragen aan het succes van het organisatieonderdeel. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen dat organisatieonderdeel en IT, een samenwerking die vergelijkbaar is met de samenwerking in een teamsport. Dit artikel laat zien hoe organisatieonderdeel, informatiemanagement en IT met elkaar samenwerken opdat de organisatie succes heeft.