Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Whitepaper: Informatiebeveiliging voor Functioneel Beheerders

Posted by IV experts

Dit document is bedoeld om functioneel beheerders meer handvatten te geven bij het uitvoeren van de beheertaken. Er wordt verondersteld dat de functioneel beheerder basiskennis heeft van informatiebeveiliging. Op de kennisbank van SYSQA staat een introductie tot informatiebeveiliging. Dit document verstrekt die basiskennis. Verder kunnen de documenten voor requirementsanalist, testmanager en kwaliteitsmanager als aanvulling worden gezien. In die documenten worden per rol specifieke zaken beschreven waar een functioneel beheerder op z’n minst de hoofdlijnen behoort te weten.

Dit is een whitepaper van SYSQA uit april 2013.

Deze introductie gaat uit van een beheerorganisatie die is opgezet volgens het BiSL model. De vereiste basiskennis van het model is vastgelegd in het document “Introductie BiSL” dat op de kennisbank staat.