Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Implementatiestrategieën voor BiSL: gemeenten als voorbeeld

Posted by IV experts

Functioneel beheer en informatiemanagement (FB & IM) hebben voor vele organisaties hun meerwaarde bewezen: door de informatievoorziening op de juiste wijze te sturen, kan de aansluiting tussen de bedrijfsprocessen en ICT gewaarborgd blijven. BiSL (Business Information Services Library) is dé publiek domein standaard voor het inrichten van FB & IM. Dit model wordt in vele organisaties in de praktijk toegepast. Dat geldt ook voor een aantal gemeenten. In de praktijk blijkt het echter niet eenvoudig BiSL binnen gemeentelijke organisaties in te richten.

Dit artikel is geschreven door Martin Bresser & Corné Pol.

In dit artikel staan we eerst kort stil bij de kenmerken van een gemeentelijke organisatie, de informatievoorziening daarbinnen en de aanleidingen voor het implementeren van BiSL voor gemeenten. Vervolgens beschrijven we aan de hand van onze ervaringen met de implementatie van BiSL bij gemeenten, de aspecten die in het bijzonder bepalend zijn voor het succes van BiSL-implementaties bij gemeenten. De verklaring van deze aspecten vanuit de organisatietheorie geeft vervolgens een aantal handvatten voor het opstellen van de juiste implementatiestrategie voor BiSLimplementaties in gemeentelijke organisaties.