Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Functioneel beheer bij pakketten (deel 2)

Posted by IV experts

Na een eerder artikel over functioneel beheer bij pakketten wordt in dit artikel ingegaan op een specifieke vorm van pakketgebruik, namelijk gemeenschappelijk gebruik van applicaties. Dit komt met name voor bij grote, complexe organisaties. De handvatten uit het eerdere artikel over het beheer van pakketten zijn hier ook noodzakelijk, maar zijn niet voldoende. Aanvullende maatregelen zijn vereist.

Grote organisaties waar gemeenschappelijk applicatiegebruik plaatsvindt, worstelen vaak met het beheer van gemeenschappelijk gebruikte applicaties. In dit artikel wordt een aantal aanvullende handvatten voor het beheer van dergelijke applicaties aangereikt.