Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

Functioneel beheer bij woningcorporaties

Posted by IV experts

De wereld van de woningcorporaties staat op zijn kop. Door schandalen, strakkere regels, hogere financiële lasten en veranderingen in de maatschappij moeten zij zich in hoog tempo aanpassen aan de nieuwe eisen die er aan hen gesteld worden. Dit heeft onder andere gevolgen voor hun verslaglegging en het beheer van de informatievoorziening. In dit onderzoek is nagegaan wat de invloed is van de inrichting van functioneel beheer op de uitvoering van dit beheer bij het steeds complexer worden van de informatievoorziening. Het functioneel beheer is namens de gebruikersorganisatie verantwoordelijk voor het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening van een organisatie. De literatuur stelt dat het functioneel beheer zowel qua uitvoering als coördinatie aan de vraagkant gepositioneerd moet zijn, dicht bij de gebruikers, en geeft diverse criteria waaraan het functioneel beheer moet voldoen. Ook geeft de theorie aan dat de coördinatie centraal moet plaatsvinden omdat de informatievoorziening als geheel beheerd moet worden.

Een scriptie van Nellian Lensink uit februari 2015.

Aan het praktijkonderzoek is meegewerkt door 140 woningcorporaties, die een enquête hebben ingevuld. Hieruit blijkt dat corporaties, naarmate zij groter worden, het functioneel beheer positioneren op de afdeling ICT/I&A, aan de aanbodzijde. Deze inrichting geeft betere resultaten in de uitvoering dan wanneer functioneel beheerders bij de gebruikers aan de vraagzijde hun taken uitvoeren. Ook de coördinatie vindt in de meeste gevallen plaats vanuit de afdeling I&A. Hier komt wel overeen met de literatuur dat centrale coördinatie de beste invloed blijkt te hebben op de kwaliteit van de uitvoering van functioneel beheer, dit is noodzakelijk om de complexiteit van de informatievoorziening te kunnen beheren. Een belangrijke conclusie in dit onderzoek is, dat versnippering van het functioneel beheer over te veel beheerders niet alleen leidt tot een lagere kwaliteit en de tevredenheid over de uitvoering van functioneel beheer, maar ook dat er dan relatief gezien veel minder efficiënt gewerkt wordt. Dit komt vooral voor bij kleinere corporaties, want zij hebben onvoldoende capaciteit voor een aparte afdeling. Maar ook zij kunnen hun voordeel doen met de belangrijkste conclusies en een aantal aanbevelingen uit dit onderzoek.