Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

Functioneel beheer bij defensie

Posted by IV experts

Functioneel Beheer is enerzijds het verzorgen van de aansluiting bedrijfsvoering <-> informatievoorziening en anderzijds het richting geven aan de aansluiting met de IT-suppliers (technisch beheer en applicatiebeheer). Defensie heeft de weg gekozen naar centralisatie van het Functioneel Beheer. Dit is voortgekomen uit een Defensiebrede doelmatigheidsoperatie waarbij gelijksoortige processen worden samengevoegd. De autonomie bij de afzonderlijke krijgsmachtdelen is aan het verdwijnen. Centralisatie - met name in de ondersteunende processen - en samenwerking waar mogelijk is de richting die Defensie heeft ingezet.

Een artikel van Richard de Beer en René Sieders uit 2005.

Dit artikel is het vervolg op een artikel in IT Service Management, Best Practices - deel 2 van 2005. De auteurs beschrijven hun ervaringen met betrekking tot het inrichten van Functioneel Beheer vanuit hun rol als verandermanagers bij DICTU. Andere grote organisaties die een zelfde traject willen gaan inzetten of al hebben ingezet kunnen hier hun voordeel mee doen.