Wiki over Functioneel Beheer en Informatiemanagement

De missing link tussen Business en ICT

Posted by IV experts

Sinds tientallen jaren beschouwen ICT managers en CIO’s het gebrek aan aansluiting tussen Business en ICT als één van hun belangrijkste zorgpunten, zij spenderen zelfs een derde van hun tijd aan het managen van Business-ICT relaties. Onvoldoende aansluiting leidt tot hoge kosten, lage efficiency en lage opbrengsten van ICT. Onderzoeken toonden aan dat een goede Business ICT alignment leidt tot een betere organisatie-performance. Het is echter nog altijd niet gelukt om de aansluiting blijvend te optimaliseren. Toch is een oplossingsrichting voorhanden.

Deze white paper geeft ICT managers, Business managers, programma- en project managers en anderen die zijn betrokken bij de aansluiting tussen Business en ICT, een overzicht van het probleemgebied, de succesfactoren en van gangbare maatregelen die in de praktijk worden genomen om de aansluiting te verbeteren.

Een whitepaper van Theo Janssen en Peter Brouwer van Delta Change Consultants uit 2013.

Deze paper geeft daarnaast aan waardoor organisaties moeite hebben die aansluiting blijvend te realiseren: het ontbreken van inhoudelijk en gedetailleerd inzicht in de samenwerkingspatronen tussen Business en ICT. Het toetsen van de ondeelbare, elementaire interacties tussen beide partijen aan een objectief en bewezen normenkader geeft antwoord op de vraag waar die samenwerking concreet problemen geeft. En het belangrijkste: waar de aanknopingspunten zitten voor een blijvende oplossing.