Wiki over Functioneel Beheer, Informatiemanagement en datamanagement

BiSL Zelfevaluatie (Ralph Donatz)

Posted by IV experts

Tags: Overig

Zelfevaluatie is het zelfstandig, systematisch beoordelen van de manier van werken en de resultaten die dit oplevert. Door het invullen van de BiSL Zelfevaluatie krijg je inzicht in de mate waarin functioneel beheer en informatiemanagement (ook wel 'business informatie management' genoemd) en daarbij behorende processen/ activiteiten binnen uw organisatie zijn ingericht.

Bestel dit boek bij Bol.com

zelfevaluatie-bislBelangrijk doel bij deze zelfevaluatie is niet alleen het verschaffen van inzicht in de mate waarin bepaalde processen zijn ingericht, maar vooral ook het inzichtelijk maken van de beperkingen van de organisatie en de gevolgen die dit heeft voor de (continuïteit en kwaliteit) van de dienstverlening. Aan de hand van de resultaten kunnen vervolgens gericht acties worden uitgezet ter verbetering.